Установиха незаконна сеч край с. Равнища

Установиха незаконна сеч край с. Равнища

На 10.11.2021 г. в РУ-Мадан е получен сигнал от старши лесничей към ТП ДГС-Златоград, за това, че за времето от 08.11.2021 г. до 10.11.2021 г. в горски фонд, землище на с. Равнища, общ. Мадан, в просека на далекопровод на електроразпределително дружество, е извършена незаконна сеч на 499 броя дървета от вида бук, зимен дъб, габър, бял бор и череша, без необходимите позволителни за сеч. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група при РУ-Мадан.

Вирни се горе