Успешното партньорство между община Мадан и община Пилеа-Хортиатис ще продължи

Успешното партньорство между община Мадан и община Пилеа-Хортиатис ще продължи

Днес, кметът на община #Мадан Фахри Молайсенов взе участие в организираната от община Пилеа-Хортиатис, Република Гърция работна среща по проект Terra-Mine, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”. Тематичната конференция бе насочена към запознаване и прилагане на модерни методи и инструменти за популяризиране на туризма.

"Пред присъстващите партньори представих какво е извършено в община Мадан в резултат от изпълнението на проекта в сферата на минния туризъм.

От своя страна гръцките ни партньори, в лицето на кмета община Пилеа-Хортиатис Игнатиос Кайтезидис, не пропуснаха възможността да изкажат впечатленията си и да благодарят на община Мадан за водещата роля на бенефициент в проекта, както и за неговата реализация и създадената възможност за развитие на туризма в двете общини", коментира Молайсенов.

Успешното партньорство между община Мадан и община Пилеа-Хортиатис ще продължи и след завършване на проекта, като амбицията ни е, чрез съвместно сътрудничество да развием потенциала на туристическите атракции и да увеличим туристическия поток в двете общини.

Вирни се горе