Успешно приключиха летните училища за бъдещи първокласници

 Успешно приключиха летните училища за бъдещи първокласници

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИХА ЛEТНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ОРГАНИЗИРАНИ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. СМОЛЯН, КВ. СТАР ЦЕНТЪР И В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ – ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“

През периода от 19.06.2023 г. до 14.07.2023 г., в гр. Смолян Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и през периода от 03.07.2023 г. до 28.07.2023 г. в Основно училище „Стою Шишков“ – гр. Смолян, кв. Устово, успешно бяха проведени летните училища за деца в изпълнение на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“, Договор за БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01, Дейност: Допълнителна подготовка за равен старт в училище.

В Летните училища се включиха общо 37 деца на които им предстои постъпване в първи клас, в резултат на което те подобриха училищната си готовност и повишиха мотивация си. Дейността се изпълни от педагози и медиатори и чрез интерактивни методи, игри в съответствие с предпочитанията на децата, се създадоха умения, навици и положителни нагласи, които ще ги подпомогнат в първите стъпки на новия етап в живота им.

По време на летните училище бяха организирани кратки екскурзии в рамките на града, като децата посетиха Регионален библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян, природната забележителност Вековното дърво „Чинара“, Народно читалище „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян, Паметник Полковник Владимир Серафимов в град Смолян, Хаджичоневата къща – музей, кв. Устово, Народно читалище „Кирил Маджаров-1866“, също така се организираха игри на открито.

На децата бяха осигурени учебни помагала и пакети с храна.

За завършване на летните училища бяха проведени открити уроци, като децата показаха знанията си, които са придобили и им бяха връчени Удостоверения.

Вирни се горе