УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СМОЛЯН

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ –  СМОЛЯН

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР. СМОЛЯН, КВ. СТАР ЦЕНТЪР В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“

През периода 20.06.2022 г. до 15.07.2022 г. в гр. Смолян Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, успешно бе проведено Лятно училище за деца в изпълнение на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“.

В Лятното училище се включиха 31 деца на които им предстои постъпване в първи клас, в резултат на което те подобриха училищната си готовност и повишиха мотивация си. Услугата се предостави от педагог и медиатор и чрез интерактивни методи, игри в съответствие с предпочитанията на децата, се създадоха умения, навици и положителни нагласи, които ще ги подпомогнат в първите стъпки на новия етап в живота им.

По време на лятното училище бяха организирани кратки екскурзии в рамките на града, като децата посетиха Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян и природната забележителност Вековното дърво „Чинара“, също така се организираха игри на открито на стадион Смолян.

Осигурени бяха учебни помагала и пакети с храна.

За завършване на лятното училище бе проведен открит урок като децата показаха знанията си, които са придобили, осигурена бе почерпка и бяха връчени Удостоверения за успешно завършване.

Вирни се горе