УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ – СМОЛЯН

 УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ –  СМОЛЯН

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ – ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“

През периода 01.08.2022 г. до 26.08.2022 г. в гр. Смолян, Основно училище „Стою Шишков“ – кв. Устово, успешно бе проведено Лятно училище за деца в изпълнение на проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие“, Договор за БФП №BG05М9ОР001-2.004-0044-С01, Дейност: Допълнителна подготовка за равен старт в училище.

В Лятното училище се включиха 13 деца на които им предстои постъпване в първи клас, в резултат на което те подобриха училищната си готовност и повишиха мотивация си. Услугата се предостави от педагог и медиатор и чрез интерактивни методи, игри в съответствие с предпочитанията на децата, се създадоха умения, навици и положителни нагласи, които ще ги подпомогнат в първите стъпки на новия етап в живота им.

По време на лятното училище бяха организирани кратки екскурзии в рамките на града, като децата посетиха Народно читалище „Кирил Маджаров-1866“ гр. Смолян, кв. Устово и Хаджичоневата къща – музей, кв. Устово,

Осигурени бяха учебни помагала и пакети с храна.

За завършване на лятното училище бе проведен открит урок като децата показаха знанията си, които са придобили и бяха връчени Удостоверения за успешно завършване.

Вирни се горе