Усилено се работи по два проекта в Девин

Усилено се работи по два проекта в Девин

С ускорен труд продължават ремонтите по монтажа на осветителни тела по Входната артерия на града по проект “Рехабилитация и модернизация на система за външни изкуствени осветления на град Девин за участък от ул. “Освобождение” зона до моста на КПП”. Обхватът на модернизирането на осветлението е от моста при КПП на Входната артерия на град Девин до о.т. 777. Изграждането и подмяната на осветителните тела включва 43 бр. стълбове-8 метра високи, заедно с рогатки и енергоспестяващи осветителни тела, както и 12 тела, монтирани върху съществуващи стълбове. Това е нов модел осветление с енергоспестяващи осветителни тела, които ще променят значително облика на града.

Усилено се работи и по проекта на ул. “Малчика”, включващ пренареждане на стъпала, нови площадкови настилки и изграждане на площадки за отдих с покривна конструкция. Ще бъдат изпълнени и подходи за достъп до жилищни сгради, които към настоящия момент не са имали лице към улицата. Положена е асфалтова настилка към ул. “Гимназиална”.

Вирни се горе