Улица „Гранит“ в кв. Настан с нов облик

Улица „Гранит“ в кв. Настан с нов облик

Улица „Гранит“ в девинският кв. Настан бе ремонтирана основно. Извършено е укрепване на пътната отсечка с подпорни стени, направен е нов линеен отводнител за отвеждане на повърхностни води, поставени са нови бордюри, както и асфалтова настилка.

Стойността на строително-монтажните дейности е 115 000 лв без ДДС, а средствата са от Капиталовата програма на Община Девин. Рехабилитацията на улицата е извършена от фирма „Иса 2000“ ЕООД.

Това е поредната стъпка на ръководството на Община Девин за подобряване на състоянието на общинската инфраструктура.

Вирни се горе