Указания на Централния епизоотичен съвет във връзка с болеста Африканска чума по свинете

Указания на Централния епизоотичен съвет във връзка с болеста Африканска чума по свинете

След проведено на 29.07.2019 г. заседание на Централния епизоотичен съвет и взетите на него решения, са дадени следните указания:

В 20 км зони около индустриални ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти от тип „заден двор“. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на страната.

Срокът за изпълнението на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им е 31.07.2019 г. за Северна България и 02.08.2019 г. – за Южна България. След изтичане на посочения срок ще се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган – съответната Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбата на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Собствениците на свине от обекти тип „заден двор“ следва за знаят, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70о С, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на Африканската чума по свинете (АЧС) е изключително устойчив при изсушаване, осоляване, опушване, охлаждане и замразяване на месото (съгласно Научно становище за разпространение на АЧС в България, Европа и света на Центъра за оценка на риска по хранителната верига).

Вирни се горе