УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ ДО 27 НОЕМВРИ Т.Г.

УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ ДО 27 НОЕМВРИ Т.Г.

Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 27 ноември 2020 г. Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 и в сайта на община Смолян

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Трябва да бъдат и комуникативни. Преброителите ще бъдат с работно време от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. За община Смолян контролните райони са 105, контрольорите -45, преброителните участъци са 254, а преброителите са -213.

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Вирни се горе