Удължават срока за погасяване на земеделските кредити

Удължават срока за погасяване на земеделските кредити

Държавният фонд “Земеделие” ще удължи с една година срока за погасяване на краткосрочните кредити на зърнопроизводителите за семена и за торове от 2008 г.

Това е решил Управителният съвет на фонда на свое заседание, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Разсрочват се заеми за общо 12 млн. лв., които е трябвало да се погасят до края на септември.

Зърнопроизводителите са получили заемите при преференциална лихва от 3%, но след разсрочването ще ги погасяват при референтна лихва от 7,41 на сто.

С решение на предишното заседание на Управителния съвет на ДФЗ на 3 септември 2009 г. с една година бяха разсрочени и краткосрочните кредити на животновъдите.

Управителният съвет на ДФ “Земеделие” е гласувал 9 млн. лв. за краткосрочно кредитиране на биволовъдите и говедовъдите. Ще бъдат подпомагани животновъди, които не са участвали в схемата за краткосрочно кредитиране на фонда през 2008 г.

Финансовата помощ ще е в размер на 500 лв. на крава или биволица. Кредитите са целеви – за купуване на фураж и фуражни компоненти за отглеждане на животните. Те ще се отпускат при референтен лихвен процент от 7,41 на сто, какъвто е определен за България от Европейската комисия.

Средствата за подпомагане на животновъдите ще се осигурят и чрез вътрешна корекция на бюджета на ДФ “Земеделие” за 2009 г. На вчерашното заседание на Управителния съвет на фонда са били утвърдени и указанията за предоставяне на краткосрочни кредити за купуване на фураж и фуражни компоненти за отглеждане на овце и кози – майки.

Финансовата помощ е в размер на 80 лв. на животно и също ще се отпуска при референтен лихвен процент от 7,41 процента.

За кредитиране на овцевъдите и козевъдите са предвидени 4 млн. лв. По това направление през 2008 г. ДФЗ е изплатил 2 588 620 млн. лв. кредити.

Заявления за подпомагане и по двете краткосрочни линия ще могат да се подават от животновъдите още от следващата седмица.

По единия от случаите вече са били предприети мерки и процедурата е била прекратена.

Вирни се горе