Удължават със седмица COVID мерките в страната

Удължават със седмица COVID мерките в страната

Удължават временните противоепидемични мерки в страната. Това става ясно от заповед, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

Ограничителните мерки ще бъдат в сила от утре, 3 ноември, до следващата сряда - 9 ноември.

Съгласно заповедта гражданите, когато са на територията на лечебно заведение, специализирана институция за предоставяне на социални услуги или в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, са длъжни да носят поставена защитна маска. Изключение от изискването се допуска за деца до 6-годишна възраст.

Разпорежда се и че лицата, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, трябва да спазват физическа дистанция от метър и половина.

Работодателите, органите по назначаване и ръководствата на висшите училища трябва да организират редовно проветряване и дезинфекция на помещенията, недопускане до работните помещения и в помещенията на висшите училища на лица с прояви на остри респираторни болести.

От Министерството на здравеопазването посочват, че при възможност и по преценка се организира дистанционна форма на работния процес или работно време с променливи граници или работа на смени.

Остава в сила и провеждането на всекидневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Вирни се горе