УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ПО САНИРАНЕ НА СГРАДИ

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

Поради големия интерес от страна на сдруженията на собствениците, Община Смолян информира всички заинтересовани страни, че срокът за подаване на заявление за участие в процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по Националния план за възстановяване и устойчивост се удължава до 15 май 2023 г.

Всички сдружения на собствениците следва да имат предвид, че след този срок е възможно документите им да не могат да бъдат обработени.

Вирни се горе