Удължава се срокът на проект "Патронажа грижа+" в Община Мадан

Удължава се срокът на проект "Патронажа грижа+" в Община Мадан

Кметът на община Мадан Фахри Молайсенов подписа допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаване срока на предоставяне на социалната услуга “Патронажна грижа + в Община Мадан“, финансиран от Европейския социален фонд с още 6 месеца.

По силата на сключеното допълнително споразумение 42 лица – възрастни хора и лица с увреждания ще продължат да получават грижи в домашна среда до 26 ноември т.г. Ангажирани с предоставянето на услугата са 8 домашни санитари, рехабилитатор и психолог.

Предоставяните услуги са изцяло освободени от такси и потребителите не заплащат за тяхното ползване.

В изпълнение на проекта, като подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID – 19, в социалните центрове са назначени 6 хигиенисти и един технически сътрудник.

„Подобни проекти са от изключителна важност, защото чрез тях имаме възможност да осигурим ежедневни грижи на възрастни хора в нужда и лица с увреждания, а в същото време се осигурява работа на безработни лица“, коментира градоначалникът.

Вирни се горе