Училища получават над 2 млн. лева за иновации

Училища получават над 2 млн. лева за иновации

Училища получават над 2 милиона лева по национална програма "Иновации в действие", съобщават от пресцентъра на МОН.

За популяризиране и мултиплициране на добри иновации се отпускат 1 875 000 лв., които да се разпределят между 300 иновативни училища, други 300, които нямат този статут, както и двете български държавни училища в Прага и Братислава.

За организирането на 7 регионални форума (конференции, методически срещи, дискусии, работни семинари за иновации в образованието) се предоставят 29 995 лв. РУО в Благоевград, Враца, Велико Търново, Сливен, София-град, Търговище и Хасково организира форумите съвместно с училищата-домакини от съответната област, които ще получат финансиране.

150 000 лева се отпускат за закупуване на материали, учебни средства и пособия за прилагане на иновативни методи на преподаване. Това финансиране ще получат 123 творчески работещи училища, а част от тях получават средства и по модула за партньорства.

Националната програма "Иновации в действие" цели да се подпомогне въвеждането на нови образователни продукти и да се създаде мрежа от иновативни училища, които да обменят опит.

Вирни се горе