Учениците в област Смолян продължават обучението си на ротационен принцип

Учениците в област Смолян продължават обучението си на ротационен принцип

Учениците от смолянска област продължават да се обучават на ротационен принцип до 4 март. Това става ясно от изменение на заповедта от 28 януари на директора на РЗИ в Смолян д-р Мими Кубатева.

Продължават присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и да се извършват индивидуалните терапевтични сесии на деца със специални образователни потребности, при спазване на противоепидемичните мерки. За периода 21-25 февруари се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от VI, VIII, IX и XI клас. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със заповед на министъра на образованието и науката. За учениците от V, VII, X и XII, учебния процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.

За периода 28 февруари до 04 март се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от V, VII, X и XII клас. За учениците от VI , VIII, IX и XI клас учебният процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.

Заповедта влиза в сила от 21.02.2022 г. РЗИ – Смолян обосновава Заповедта с все още сериозната епидемична обстановка на територията на област Смолян – достигната 14-дневна заболеваемост от COVID – 19 – 1080 на 100 хил. население, над 70% заетост на интензивните легла, позициониране в етап III по Националния план за справяне с пандемията и повишен здравния риск, с цел опазване живота и здравето на населението. Заповедта е съгласувана с Главния държавен здравен инспектор и Решения на Областния щаб за противодействие на разпространението на COVID – 19 в област Смолян от 16.02.2022г.

Вирни се горе