Учениците от трети клас посетиха библиотеката в Златоград

Учениците от трети клас посетиха библиотеката в Златоград

Ученици от трети клас на ОУ"Васил Левски " гр. Златоград с класен ръководител Ирен Първанова посетиха библиотеката. С беседата представена от гл. библиотекар З. Хаджиева , те се запознаха с библиотеката , организацията на фонда , правилника и предстоящите прояви посветени на Маратона на четенето. Организираните посещения в библиотеката позволяват на децата да се докоснат до богатия книжен фонд, да се запознаят с възможностите които предлага този културно информационен център наречен библиотека , за да го ползват активно, съобщи Зорка Хаджиева гл. библиотекар.

Вирни се горе