Учениците от Момчиловци предизвикаха фурор в Министерството на образованието

Учениците от Момчиловци предизвикаха фурор в Министерството на образованието

С още една година ще бъде продължен един от най-важните проекти на Минестерството на образованието и науката – “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”. Проектът се финансира чрез схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-3.1.06, съфинансирането е от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. За учебната 2013/2014 година по проекта работят 796 средищни училища в цялата страна. Формираните групи за целодневна организация на учебния процес са 4 453, като в тях са обхванати 103 499 ученици. От началото на проекта до момента в дейностите по целодневна организация на учебния процес в средищните училища са включени 148 060 ученици от 824 средищни училища.

Резултатите от работата по проекта бяха представени в средата на м. май по време на информационен ден в ротондата на МОН. На събитието присъстваха заместник-министрите на образованието и науката Иван Кръстев, Атанаска Тенева, ръководителят на проекта Красимир Вълчев и членове на екипа. Информационният ден беше открит от учениците от смолянското село Момчиловци. В интерактивна презентация директорката на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” Елка Такова демонстрира постигнатото в нейното училище. Като средищно учебно заведение ОУ “Св. св. Кирил и Методий” обучава децата на 5 села в района – Момчиловци, Виево, Кутела, Славейно, Петково. Голяма част от децата са пътуващи, в училището са интегрирани и се обучават заедно с другите ученици деца със специални образователни потребности и деца от приемни семейства. Благодарение на целодневната организация на учебния процес, учениците постигат много високи резултати и това личи от представянето на национално външно оценяване в четвърти и в седми клас, подчерта Елка Такова. Дечата пък показаха и как се занимават и забавляват в следобедните часове, под ръководството на своите възпитатели. Представянето на Момчиловци беше особено атрактивно, съпроводено от изпълнения на гайда, родопски песни и хора.

Като цяло в информационния ден участваха близо 150 учители, възпитатели, директори на училища и ученици от средищни училища. Децата демонстрираха умения, знания и опит, придобити в занятията в полуинтернатните групи в средищните училища и от областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово и Ловеч. Участниците в проекта бяха категорични, че той е много полезен за българското образование. Проектът е един от най-големите работодатели, особено в области, където безработицата е висока, каквато е област Смолян. Над 100 висшисти са назначени на работа като възпитатели в средищните училища. Освен това в рамките на дейностите за подобряване на образователната среда в средищните училища са оборудвани и обзаведени помещения за провеждане на целодневна организация. Осигурени са необходимите спортни пособия за провеждане на дейностите по организиран отдих и спорт на учениците. За провеждане на дейностите по самоподготовка и на занимания по интереси по заявки от средищните училища са осигурени необходимите учебни пособия, материали и консумативи. Вложените средства в училищата в Смолянска област са за близо 2 милиона лева.

Вирни се горе