УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТБЕЛЯЗАХА 25 МАРТ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

	 УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ОТБЕЛЯЗАХА 25 МАРТ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО

Учениците от ЕГ „Иван Вазов“ в Смолян за първи път отбелязаха 25 март – Международен ден на търпението. Инициативата е на обществения възпитател към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ Веселина Пичурова и Ученическия съвет към училището. Търпението е едно от най-важните качества, които човек трябва да притежава. За да бъдеш търпелив, трябва да умееш да контролираш ситуацията, себе си и емоциите си, да си силен и устойчив. Търпението е добродетел и е оценявано като едно от най-ценните качества. То е пътят към успеха. Трябва да зачитаме мнението на другите и да бъдем толерантни. Учениците изработиха послания за търпението и ги подредиха в изложба. МКБППМН към община Смолян съдейства за реализиране на инициативата като изработи флаери и плакати, които бяха поставени в кабинетите на учениците.

Вирни се горе