УЧЕНИЦИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ИНТЕРЕСНИ МЕСТА, СВЪРЗАНИ С НАШАТА ИСТОРИЯ, АВИАЦИЯТА И КОСМОСА

УЧЕНИЦИ СЕ ЗАПОЗНАХА С ИНТЕРЕСНИ МЕСТА, СВЪРЗАНИ С НАШАТА ИСТОРИЯ, АВИАЦИЯТА И КОСМОСА

В изпълнение на програмата ,, Детско полицейско управление" на РУ на МВР - Смолян и със съдействието на МКБППМН към Община Смолян, учениците от ОУ,,Стою Шишков" посетиха Бачковския манастир.

Там те присъстваха на лекция на тема ,,Християнските ценности .'' По увлекателен начин г-н Пепелишев разясни, какво е нужно на човек за да израства добър и стойностен, как да уважава родителите и приятелите си и как да следва общоприетите ценности, съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

За ученици бе организирано и посещение на Музея на авиацията и Асеновата крепост.

Организаторите осъществиха желаниението децата да посетят, разгледат и се запознаят с интересни места свързани с нашата история. Да научат нови факти свързани с героичната ни историята, инженерните ни постижения в областта на авиацията и космоса, каза още Алексиева.

Вирни се горе