Ученици се запознаха с гората и нейните обитатели в занятия по горска педагогика

Ученици се запознаха с гората и нейните обитатели в занятия по горска педагогика

Занятие по Горска педагогика се проведе с четвъртокласниците в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Смолян. Поради лошото време занятието се състоя в училището. Мероприятието е съвместна инициатива на инж. Николай Адев, старши лесничей в ДГС –Смолян и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Общината.

Занятието „Горска педагогика“ е посветено на Седмицата на гората. Чрез образователни игри и беседи, учениците научиха за ползите от гората и грижите, които тя изисква от нас, съобщи председателят на комисията Сийка Алексиева. Занимателните игри предизвикаха незабравими емоции и положителни преживявания у децата. Целта на проведеното мероприятие бе да възпита у подрастващите любов към природата и нейните обитатели. Г-н Адев отправи и послание към децата да обичат природата, да я пазят и как да се отнасят един към друг. Г-жа Доневска също благодари за проведената инициатива и даде предложение тези занимания да се реализират в бъдеще и с други класове, за да могат децата да се докоснат до знанията за природата, посочи още Алексиева.

Вирни се горе