УЧЕНИЦИ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

УЧЕНИЦИ ПРИДОБИВАТ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

В изпълнение на Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за 5 – 7 и 8 – 11 клас, екипът на Превантивно-информационния център по наркотични вещества започна изпълнението на програмата в СУ “Отец Паисий“ – гр. Мадан. В рамките на пет последователни модула, учениците ще придобият знания и умения за водене на здравословен начин на живот и алтернативи за тяхното свободно време, съобщи секретарят на центъра Мария Славчева.

Тя посочи, че в изключително приятна атмосфера с много игри и забавления преминават занятията с учениците. Славчева им благодари за креативността, топлия прием и вдъхновяващите срещи .

Вирни се горе