Ученици посветиха поход на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

Ученици посветиха поход на 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за свободата на България

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съвместно с обществения възпитател Софка Иванова, организираха поход до Смолянските езера за учениците от ОУ „Юрий Гагарин“ – Смолян. Мероприятието беше посветено на 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България. Посланието отправено от организаторите към учениците е да знаят и помнят героите, тяхната саможертва и подвиг, съобщи секретарят на комисията Сийка Алексиева.

По време на похода се проведоха и забавни игри, в които учениците се включиха с ентусиазъм и желание.

Вирни се горе