УЧЕНИЦИ ПОДГОТВИХА И РАЗДАВАХА ПОСЛАНИЯ ЗА ДОБРОТА

УЧЕНИЦИ ПОДГОТВИХА И РАЗДАВАХА ПОСЛАНИЯ ЗА ДОБРОТА

Международният ден на спонтанните актове на доброта се отбеляза и в Смолян на 17- февруари т.г., съобщи секретарят на МКБППМН Сийка Алексиева.

Решението за отбелязването му е взето през 1998 г. в Токио.Инициатори са "Движението за доброта", където представители от различни страни предложили този ден да се отбелязва на 17 февруари.

Целта на този празник е да накараме хората да вършат добри дела, да оказват помощ и подкрепа, обясни Алексиева.

Учениците от четвърти клас при СУ,,Св.Св.Кирил и Методий " в Смолян изготвиха послания, които раздадоха на минувачите.

Посетиха РУ на МВР и ОД на МВР, където връчиха своите послания и на служителите.

Децата предизвикаха положителни емоции и създадоха настроение като напомниха,че трябва да бъдем добри и не само през този ден.

Инициативата е на МКБППМН, Добрина Ангелиева, инспектор в Детска педагогическа стая, Стела Стоименова и ученици от 4 клас, с класен ръководител г-жа Доневска.

Вирни се горе