УЧЕНИЦИ ОТПРАВЯТ ПОСЛАНИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

	 УЧЕНИЦИ ОТПРАВЯТ ПОСЛАНИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Денят на розовата фланелка беше отбелязан в смолянските училища с различни инициативи. Учениците отправиха своите послания за приятелство, толерантност, уважение и как да се разбират помежду си, за да станат успешни хора в живота. В организацията и провеждането на мероприятието участваха и обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Смолян и педагогическите съветници. Учениците бяха запознати с историята на този ден, възникнал през 2007 година в Канада като протест, организиран от двама ученици - Дейвид Шепърд и Травис Прайс.

В СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в Смолян мотото на проявата бе: „Нека да е цветно“.

Денят на розовата фланелка ни дава възможност да се замислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, как да реагираме ако станем свидетели на това и не на последно място да помогнем, а не да бъдем безразлични.

Вирни се горе