Ученици от Златоград се включиха в Националната седмица на четенето

Ученици от Златоград се включиха в Националната седмица на четенето

Националната седмица на четенето, обявена от 22 до 26 октомври 2018 г., от МОН, беше открита в библиотеката на ОНЧ “Просвета-1908” с прояви на ученици от 11-ти и 12-ти клас на СУ “Антим I” Златоград. Заедно с преподавателите : по литература – Eлза Сиракулева, по английски език –Анелия Горузова и по немски език – Елена Кирева, учениците четоха поезия на български и английски отгатваха заглавия на книги с жестове и мимики. разгледаха двуезични книги на различни автори, съобщи Зорка Хаджиева гл. библиотекар.

Вирни се горе