Ученици от Златоград обмениха опит със свои връстници от Полша и Румъния в сферата на екологията

Ученици от Златоград обмениха опит със свои връстници от Полша и Румъния в сферата на екологията

Членове на Сдружение „Ние“, гр. Смолян, сред които и ученици от СУ „Антим I“ гр. Златоград, взеха участие в подготовката и провеждането на международен образователен проект „Waste – not in good taste”, на тема управление на отпадъци и борба със замърсяването на планетата и климатичните промени. Проектът е финансиран по програма Еразъм+.

Учениците презентираха своите наблюдения върху отношението на местната общност към битовия отпадък и обмениха опит и добри практики, съвместно със свои връстници от Полша и Румъния, за това как може да се “вдъхне нов живот” на непотребни вещи, вместо да бъдат изхвърлени на боклука.

Вирни се горе