УЧЕНИЦИ ОТ СУ„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-СМОЛЯН ПОСЕТИХА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

УЧЕНИЦИ ОТ  СУ„СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-СМОЛЯН ПОСЕТИХА  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

На 24.11.2022г. съдии и служители от Административен съд - Смолян проведоха лекция с възпитаници на училище „Св.св. Кирил и Методий“ в гр. Смолян. Мероприятието е в рамките на традиционната вече съвместна образователна програма на ВСС и МОН „Съдебна власт -информиран избор и гражданско доверие“. Учениците от 10-ти клас бяха запознати с професията на съдебния служител. Председателят на съда Игнат Колчев разясни мястото на съдебния служител в съдебния процес и ролята му за документооборота. Също така бяха запознати с функциите на административния секретар от Антония Маринкова, служител в съда от неговото създаване.

За пряката работа на съдебния секретар и деловодител разказаха Веселка Георгиева, Теменужка Лимонова и Радка Маринска, дългогодишни служители в съда. Учениците се потопиха в работната атмосфера на съдийския кабинет с помощта на съдия Петя Оджакова. Посещението завърши в съдебната зала, където бе обяснено как преминава съдебния процес. Участниците в програмата разгледаха фотокнигата, която се намира в изложбения кът на съда и отразява посещения на техни връстници през годините. Беше обсъдена тематиката за предстоящата съдебна възстановка - симулативен съдебен процес, която те ще проведат в началото на 2023 г. Организаторът на посещението, г-жа Чиева отправи благодарствени слова към работещите в съда. Посещението завърши със снимки на децата от съдебните банки.

ignat

kolchev

sad

Вирни се горе