Ученици от СУ "Отец Паисий" в Мадан участваха в проект "Разчупване на хляба в Полша"

Ученици от СУ "Отец Паисий" в Мадан участваха в проект "Разчупване на хляба в Полша"

От 26 февруари до 3 март 2024 г. ученици от СУ „Отец Паисий“ град Мадан, под ръководството на Искра Дюлгерова и Биляна Дудуновска участваха в проекта „Разчупване на хляба“ (съфинансиран от Европейския съюз) в град Висла,Полша, организиран от Fundacja Aktywni w Europie. В проекта се включиха и младежи от Турция и Полша.

В момента наблюдаваме спад на почитта към хляба (и съответно към традицията и нашата култура) и човешкия труд. Хлябът в съвместния проект беше за нас символ на разчупване на културните стереотипи, отдалечаване от предразсъдъците, уважение към културата и труда на другите, търсене на общи елементи в нашите култури, междукултурни знаци и задълбочаване на познанията за родните традиции, обичаи, и ритуали. Чрез нашата инициатива имахме за цел да покажем на други млади хора колко е важно да ценим и подхранваме собствената си култура и да откриваме нейната „магия“, скрита в „простия“ хляб.

Целите на проекта бяха:

  • разширяване на знанията за нашите култури през призмата на уважението към хляба, който е част от културното ни наследство, основано на символика, обичаи и ритуали;

  • повишаване на осведомеността за културното наследство, свързано със символиката на хляба;

  • разширяване на знанията за влиянието на мултикултурализма върху формата на нашите съвременни култури, традиции и обичаи, свързани със символиката на хляба;

  • развиване на нагласи като толерантност, откритост, уважение.

По време на младежкия обмен „Разчупване на хляба” участниците проведоха богато разнообразие от дейности и работилници по график. В началото на международната среща бяха припомнени нейните цели и организационни въпроси. Младите хора проведоха игри с имена и интеграционни дейности, които им позволиха да разчупят леда, да преодолеят срамежливостта при общуване на английски или да се опознаят по-добре. Участниците се включиха и в дейности, насочени към интеграция, изграждане на сплотен и интегриран екип и насърчаване на позитивна атмосфера, благоприятстваща ефективната работа. Благодарение на тези дейности младежите имаха възможност не само да обменят своя опит, но и да заздравят сътрудничеството в рамките на международната група.

Като част от младежкия обмен, участниците проведоха творчески дейности в Хлебната хижа. По време на съвместни работилници с представители на хижата те научиха за традиционния процес на приготвяне на хляб (от зърно до изваждане на хляб от традиционна пещ). Те изпитаха колко предизвикателна е била работата на хлебаря. След това съвместно проведоха кулинарни работилници, по време на които всяка група можеше да изпече своя хляб и да опита местни продукти като масло, мас и мед. Участниците участваха и в образователно посещение в Музея на хляба в Radzionków. Дейностите бяха уникална възможност за участниците да видят Музея на хляба, особено в Силезия, която е известна с традиционното печене на хляб от поколения. По време на творчески ателиета с представители на музея младежите се запознаха с историята на хляба, процеса на производство на хляб в миналото и настоящето или влиянието на мултикултурализма върху символиката на хляба в нашите култури. Имаше и дискусия за уважението към човешкия труд. След това участниците в проекта участваха в градска игра в Катовице, позовавайки се на местния фолклор и символиката на хляба в Горна Силезия.

По време на сесии, посветени на основната тема на проекта, участниците:

  • обсъдиха хляба като съществена част от нашето културно наследство, базирано на символика, обичаи, ритуали и традиции. Те задълбочиха знанията си за характерните обичаи, ритуали и традиции на тяхната култура, където хлябът играе важна роля;

  • разгледаха въпроса за уважението към хляба, който е бил и е заобиколен от уважение в продължение на много векове. Те разшириха знанията си за това как се е подходило към хляба в страните и регионите, от които идваме в продължение на много години и как се третира днес;

  • обсъдиха какво могат да направят младите хора, за да се грижат по-добре за собствената си култура и културно наследство; уважавайте родните традиции и обичаи, отваряйте се към нови култури, бъдете толерантни; и се чувстват по-свързани с родната си култура;

По време на младежкия обмен участниците работиха върху създаването на образователна игра, базирана на натрупаните знания, умения и опит. Играта има за цел да увеличи знанията на играчите за нашите култури през призмата на уважението към хляба, който е част от нашето културно наследство, основано на символика, обичаи и ритуали; проведоха и онлайн среща, в която се включиха техни връстници от нашите и европейски страни. По време на събитието те представиха проекта, програмата Еразъм + и създадената образователна игра.

По време на отделните части на срещата те обсъдиха, наред с други неща, историята на хляба у нас; процесът на производство на хляб в миналото и настоящето; влиянието на мултикултурализма върху символиката на хляба в нашите култури; обичаи, обреди и традиции, в които хлябът играе важна роля; уважение към хляба, който е бил заобиколен от уважение в продължение на много векове в нашите страни; и как да се грижим по-добре за нашата култура, културно наследство; уважавайте родните традиции и обичаи, отваряйте се към нови култури, бъдете толерантни; да се почувстваме по-свързани с нашата родна култура

Вирни се горе