УЧЕНИЦИ ОТ СМОЛЯН УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНАТА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „КОДОВО ИМЕ „ЖИВОТ“

УЧЕНИЦИ ОТ СМОЛЯН УЧАСТВАТ В НАЦИОНАЛНАТА ПРЕВАНТИВНА ПРОГРАМА „КОДОВО ИМЕ „ЖИВОТ“

Вторият етап от Националната превантивна програма „Кодово име „ЖИВОТ“ завърши успешно за учениците от 6 клас на ОУ „Юрий Гагарин“-Смолян. Програмата цели изграждане на социални и лични умения, формиране на нагласа за здравословен начин на живот и повишаване на информираността относно последиците от рисково поведение. В рамките на пет учебни часа, чрез интерактивни модели на обучение, децата преминаха обучение по важните за тях и тяхното развитие теми, свързани с алтернативите на рисково поведение, начините за конструктивно справяне с гнева, коментираха ползите от умението да вземат решение и да отстояват личните си позиции, както и да поставят ясни и реалистични цели, чието постигане би довело до усещане за удовлетвореност и пълноценност.

Програмата е с три годишен период на реализиране и за шестокласниците ще продължи през следващата учебна година, когато предстоят още интересни и полезни дискусии по теми, свързани с личните нагласи и умението за самооценка, за влиянието на групата върху поведението на отделната личност и др. Екипът на Превантивно-информационен център по наркотични вещества при община Смолян благодари на г-жа Дюлгерова-директор на училището и на г-жа Шакирова-класен ръководител на 6 клас.

Националната превантивна програма Кодово име “ЖИВОТ“ е разработена от екип към Национален център по обществено здраве и анализи и е одобрена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката, съобщи секретарят на Превантивния център Мария Славчева.

Вирни се горе