Ученици от Смолян решаваха сложни практически физични задачи на Международна олимпиада

 Ученици от Смолян решаваха сложни практически физични задачи на Международна олимпиада

Участници от школата по експериментална физика в ОДК гр.Смолян с ръководител гл. ас. д-р Андрей Петев съвместно с ученици от I СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” /с ръководител Т. Пенева/ се явиха за първи път на Международна олимпиада по Експериментална физика във Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ гр. София на 25.04.2015г. – „Денят на фотона“ като част от Годината на светлината 2015.

Учениците решаваха сложни практически физични задачи като заеха следните призови места:

3-то място – Делчо Дичев;

4-то – Каталина Трендафилова и Теодора Милева;

5-то – Яница Карабелева;

6-то – Микаела Хаджиева.

Участието на учениците е осигурено с финансовата подкрепа на: ОДК гр. Смолян;

РОДОПЕЯ – БЕЛЕВ ЕООД гр. Смолян;

ДРАМА БУС – ЕООД – Величко Драмалиев гр. Смолян;

г-н Димитър Пенев;

г-н Светослав Милев и родителите на участниците.

Пожелаваме нови бъдещи успехи на младите физици на Смолян!

Вирни се горе