Ученици от ПГТТ "Христо Ботев" посетиха Държавен архив Смолян, като част от проект „Почит към героите“

Ученици от ПГТТ "Христо Ботев" посетиха Държавен архив Смолян, като част от проект „Почит към героите“

„Да се поровим в архивите…“ – под такъв надслов премина посещението на група ученици от ПГТТ „Христо Ботев“ в Държавен архив – Смолян . Темата на срещата с уредника г-жа Учикова – Дурева бе организирана по НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“, проект „Почит към героите“.

Учениците изслушаха беседа, започнала с делото на един от военните стратези по време на войните ( 1912 – 1918 г.), родом от село Широка лъка – генерал-лейтенант Калин Найденов, преминала в обучение за разчитане на архивни документи и анализиране на стари военни снимки, оригинални стари царски награди за военните успехи на генерал Калин Найденов и на Михо Михов – знаменосец на 21 Родопски полк под ръководството на полковник Владимир Серафимов.

Учениците разгледаха изложба, илюстрираща успехите на нашата армия в Балканската война. Интересните сцени от бойните действия провокираха въпроси относно снаряжението, облеклото, окопните операции, използваната военна техника и за пръв път приложените атаки със самолет.

След направената среща продължава проучването на военни карти и документи във връзка с дейностите по Проекта.

Вирни се горе