Ученици от IX клас взеха участие в урок по български език и литература, изнесен в Регионалната библиотека

Ученици от IX клас взеха участие в урок по български език и литература, изнесен в Регионалната библиотека

Ученици от IX клас взеха участие в урок по български език и литература, изнесен в Регионална библиотека "Николай Вранчев". Темата бе "Превъплъщенията на бай Ганьо в съвременния свят".

След запознаване с подготвено информационно табло за живота на Алеко Константинов и разглеждане на негови книги учениците изгледаха прожекция на филм и презентация, предложена от библиотекаря Ирена Пушкаревич. Задачата на учениците бе да тълкуват поведението на героя в съпоставка с техни реални наблюдения от съвременния свят. Извличаха и анализираха качества на Алековия герой през погледа на режисьора и актьорската игра във филма, което е паралел между литературата и другите изкуства, съобщиха от културната институция.

Урокът бе реализиран по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Културните институции като образователна среда".

Вирни се горе