Ученици от ЕГ ,,ИВАН ВАЗОВ“ участваха в информационно- образователно събитие ,,КЛИМАТИЧНА ФРЕСКА“

Ученици от ЕГ ,,ИВАН ВАЗОВ“ участваха в информационно- образователно събитие ,,КЛИМАТИЧНА ФРЕСКА“

На 31.05.2022г. се проведе информационно-образователна игра ,,Климатична фреска“ с ученици от десети клас на Езикова гимназия ,,Иван Вазов“, гр. #Смолян. Началото на събитието беше поставено в 13:30 часа, в часа на класния ръководител, като благодарение на съдействието от страна на директора и учителския колектив, екипът на Община Смолян успя да запали интереса на подрастващите. Играта протече при огромна мотивация на учениците, които бяха разделени на три групи по 8 човека. Всяка една от групите нареждаше и свързваше информационните карти, които разкриват причинно-следствените връзки при изменението на климата. Акцентът беше поставен върху това, как използваме ресурсите и какви са ефектите от човешката дейност върху околната среда и природата. Специализиран фасилитатор на Община Смолян подробно обясни връзките между всяка една от картите, като обсъди с учениците възможните последици от човешката дейност. Всеки един от участниците изказа своето мнение като дискусията беше неизменна част от събитието. Основната цел на събитието, което се провежда във връзка с изпълнението на проект „+CityxChange“, по програма Хоризонт 2020, е в края на играта учениците да бъдат по-информирани и запознати с борбата срещу изменението на климата. Поставено беше табло, където могат да напишат своите предложения за това как градът ни може да стане по-зелен и устойчив. Ето как си представят учениците нашия любим град Смолян: по-голям, чист и модернизиран, с паркове, велоалеи, открит басейн и първокласни пътища.

Вярваме, че тази инициатива ще помогне за израстването на следващото поколение умни граждани!

Вирни се горе