Ученици от Борино се представиха достойно в националното състезание "Аз мога - тук и сега"

Ученици от Борино се представиха достойно в националното състезание "Аз мога - тук и сега"

Ученици от СУ “Никола Й. Вапцаров” – с. Борино взеха участие в ІV-то издание на Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения “Аз мога – тук и сега”, което се проведе от 09-11.11.2018 г. в гр. Девин. Никола Тунев – VІІ кл., Атидже Джебир – VІІ кл. и Айлин Палазанова – ХІІ кл. в трудна езикова надпревара по английски език се представиха чудесно. Техен ръководител беше г-жа Николинка Колева. Като за първо участие постиженията им са много добри. Поздравления и бъдещи успехи!

Вирни се горе