УЧЕНИЦИ КАЗАХА - НЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА!

 УЧЕНИЦИ КАЗАХА - НЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА!

Трафикът на хора е определян като съвременно робство и представлява сериозно престъпление, свързано с експлоатацията на хора, които биват третирани като стока за продан. За по-голямата част от обществото ни този проблем звучи нереален или далечен, но истината е, че това е един от големите рискове в момента в световен мащаб, който засяга все повече и малолетни лица.

По повод 18 октомври – Европейски ден за борба с трафик на хора, МКБППМН-Мадан организира конкурс за компютърна презентация на тема „НЕ на трафика на хора!”, като участниците бяха разделени в две възрастови групи – първа група от V до VIII клас и втора група от IX до XII клас.

Целта на конкурса е децата да покажат компютърните си умения и да осъзнаят опасностите, свързани с трафика на хора, начините за въвличане на жертвите и как да се предпазят.

Победителите и участниците в конкурса получиха награди и грамоти от името на кмета на община Мадан.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

V-VIII клас:

І място: Семиха Кешиф – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – VIII клас;

II място: Еди Шекиров – ОУ „Христо Ботев” с. Букова поляна – VII клас;

III място: Моника Хатипова – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – V клас;

III място: Мелиса Ушева – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – V клас

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

IX-XII клас

І място: Аля Сюлейманова – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – IX клас;

II място: Зорка Узунова – ПГ „В.Димитров” гр. Мадан – X клас;

III място: Гергана Толумбаджиева – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – X клас;

III място: Сумея Юсенова – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – X клас

Награди за участие получават:

Айлин Радиф – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – V клас

Севил Летиф – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан– VI клас

Борислав Бойков – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – VII клас

Сузан Кичукова – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – VIII клас

Аксел Мехмедалиев – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – IX клас

Виктор Узунов – СУ „Отец Паисий” гр. Мадан – X клас

Лина Уйчева – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – V клас

Ниса Яшарова – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – V клас

Янислав Хатипов – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – V клас

Дарина Хаджиева – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – VI клас

Денис Ебазер – ОУ „П.Р.Славейков” с. Средногорци – VI клас

Вирни се горе