Ученици и учители от СУ "Св. Св. Кирил и Методий"-Смолян, споделиха опит по НП "Иновации в действие"

 Ученици и учители от СУ "Св. Св. Кирил и Методий"-Смолян, споделиха опит по НП "Иновации в действие"

През втория ден от мобилността по НП „Иновации в действие“ дейностите по програмата продължиха със запознаване с материалната база на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - най-голямото училище в община Асеновград. Чрез мултимедийна презентация бе представена 134-годишната история на училището домакин.

Присъстваха и на демонстративен интердисциплинарен урок в Vlll б клас на тема "Пътуване", в който бяха интегрирани различни учебни предмети - английски език, математика, информационни технологии и изобразително изкуство. Проведени бяха паралелни работни срещи за опознаване и споделяне на добри иновативни практики. Учениците участваха в дейности, организирани от Ученическия съвет при училището домакин и изработиха съвместен продукт на тема "Приятелство". В края на деня ученици и учители от четирите училища партньори разгледаха Архитектурно - историческия резерват "Старинен Пловдив".

Третият ден от мобилността бе емоционален завършек! Ученици и учители се пренесохме в атмосферата на Древен Египет, Древна Гърция и Месопотамия чрез иновативния урок "Религия и култура в древността"! В него бяха съчетани знания от шест учебни дисциплини - история и цивилизации, география и икономика, информационни технологии, човекът и природата, физическо възпитание и спорт и музика. Силно впечатление предизвикаха изработените модели на акведукти от учениците, както и възстановката на нестинарски танц!

На финала на мобилността учениците от четирите училища засадиха дърво в двора на училището домакин и пуснаха в небето балони с послания за приятелство и нови срещи!

Вирни се горе