Ученическо състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” в Смолян

Ученическо състезание “Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации” в Смолян

В оспорвана надпревара днес, в двора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" се проведоха съвместно: общинско за община Смолян и областно за област Смолян ученическо състезание “Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Ученици от 10 училища демонстрираха съобразителност и находчивост при реагиране в екстремни ситуации.

Състезанието включваше теоретична и практическа част. По време на теоретичната част, участниците решаваха индивидуален тест за проверка на знанията за правилата за поведение и действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации. Във втория етап под формата на състезателни игри отборите демонстрираха уменията и реакциите си за действие при бедствия от различен характер в обособени центрове за природни бедствия – земетресения и наводнения, център производствени аварии, индивидуални средства за защита, пожарна безопасност и първа долекарска помощ.

На общинско ниво участваха седем отбора сформирани от училищата на територията на община Смолян - СУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смолян, ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Смолян, ОУ "Стою Шишков" гр. Смолян, ОУ "Юрий Гагарин" гр. Смолян, ОУ "Иван Вазов" гр. Смолян, СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян и ОУ "Стою Шишков" с. Търън.

Класиране на общинското състезание:

І място: СУ "Отец Паисий" , гр. Смолян;

ІІ място: ОУ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Смолян;

ІІІ място: ОУ "Стою Шишков" , гр. Смолян.

Купите, медалите и грамотите бяха връчени от Зам. кмет на община Смолян - г-н Марин Захариев.

vasko

На областно ниво участваха отборите класирали се на първо място от проведените общински състезания- община Смолян - СУ "Отец Паисий", гр. Смолян; община Девин - СУ "Христо Ботев" гр. Девин; община Рудозем - ОУ „Христо Ботев“ с. Елховец и община Чепеларе - СУ "Васил Дечев" гр. Чепеларе.

Класиране на областното състезание:

І място: СУ "Отец Паисий" , гр. Смолян, община Смолян;

ІІ място: СУ "Христо Ботев", гр. Девин, община Девин;

ІІІ място: ОУ „Христо Ботев“ с. Елховец, община Рудозем .

ogneborki

Отборите в областното ниво бяха наградени с купи, медали, грамоти и предметни награди подсигурени и връчени от ръководството на РДПБЗН-Смолян.

Победителят продължава да се състезава от 27 юни до 30 юни 2022 година в Републиканския етап от състезнаието в град Велико Търново.

Вирни се горе