Учебните заведения от Девин предложиха 4 паралелки да бъдат включени в държавния план-прием за новата учебна година

Учебните заведения от Девин предложиха 4 паралелки да бъдат включени в държавния план-прием за новата учебна година

Учебните заведения от Девин предложиха 4 паралелки да бъдат включени в държавния план-прием за 2022/2023 учебна година. От Средно училище „Христо Ботев“ – Девин е направено предложение за 2 профилирани паралелки, съответно с профил математически и с профил природни науки. От ПГЕ „А. С. Попов“

  • Девин също предложението е за 2 паралелки, като по 0,5 са за специалностите „Електрообзавеждане на производството“ и „Автоматизирани системи“. Искането е за още една смесена паралелка със специалности „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ и „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“.

Предложението за държавния план-прием за новата учебна година бе разисквано на заседание на областната Комисия по заетост, като той бе представен от Нина Алексиева – старши експерт по професионално образование и обучение в Регионално управление на образованието – Смолян. Предложението включва общо 39 паралелки за областта, от които 20 – профилирани и 19 – професионални. Предложеният план-прием от учебните заведения в Девин е били съгласувани с кмета на община Девин Здравко Иванов и съответстват на приоритетите в Плана за интегрирано развитие на общината. Първите три предложени специалности за Девин са от списъка на специалности от професии с очакван недостиг на пазара на труда, информира Капка Бешева – Рахнева, началник отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост“ в Община Девин. Специалност „Автоматизирани системи“ е подкрепена от фирма „Девин“ ЕАД, която дава стипендия на учениците, обучаващи се в тази специалност, а специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ е с дуална форма на обучение и е подкрепена от „Орфей хотел“ АД.

През последните 3 години броят на завършващите в община Девин ученици от седми клас непрекъснато намалява. През 2019/2020 учебна година техния брой е бил 90 ученика, през 2020/2021 – 81, а за 2022/2023 – те са вече 66 ученика. За новата учебна година приоритет при планиране на държавния план-прием е 64% от предложенията да бъдат по STEM профили и професии, уточнява още Капка Бешева – Рахнева.

Вирни се горе