Туроператор от Девин ще плати глоба заради увреждане доброто име на конкурент

 Туроператор от Девин ще плати глоба заради увреждане доброто име на конкурент

Туроператорската фирма „Тур 4 Фън” ЕООД, регистрирана в Девин, ще трябва да плати глоба от 1890 лв. на друг туроператор – „Аква Тур БГ” ЕООД,съобщи touristmedia.

Решението е на Комисията за защита на конкуренцията, която е установила нарушение на чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията, който гласи „Забранява се увреждането на доброто име и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги чрез твърдение или разпространяване на неверни сведения, както и чрез представяне на факти в изопачен вид”. Проучване на комисията е показало, че в резултат на спор по повод рекламно пътуване до остров Бали между двете дружества, конкуренти на пазара на туристически услуги, „Тур 4 Фън” ЕООД помества статия на интернет сайта www.badholiday.com, която злепоставя името и дискредитира цялостната дейност на молителя.

КЗК счита, че присъстващите на сайта обобщаващи негативни внушения относно работата на “Аква Тур” са недоказани и неоправдани, увреждат интересите на дружеството, подвеждат читателите на сайта и са пример за недобросъвестно отношение от страна на ответното дружество, породено от конкретен спор между страните и засегнати лични интереси.

Вирни се горе