„Туризмът - индустрия на преживяванията!“

„Туризмът - индустрия на преживяванията!“

Съвместният проект на МИГ „Кирково-Златоград“ и МИГ „Ардино-Джебел“ е насочен към стимулиране на туризма в четирите родопски общини. Проектните инициативи са ориентирани към конкретни елементи от природното богатство, културно-историческото наследство, местни атракции и забележителности на територията. „Магията на Родопите“ е надслова, под който протичат проектните дейности.

mig

Ключови символи на територията бяха включени в общото лого на проекта. Територията на четирите общини е благодатна за любители на природата, за почитатели на възстановките и традиционни местни ритуали, за участници във фестивали и тематични празници, за любителите на хубавата кухня, планинските атракции, културния или спа-туризъм.

През изтеклия период на изпълнение на проекта са организирани два интерактивни семинара- „Туризмът - индустрия на преживяванията!“, в Златоград и в Кирково, с участието на представители на местната общност. Тематичната им насоченост обхваща формите за стимулиране на туризма в четирите общини, местната туристическа визия, възможности и политика. Добри практики и ценен практически опит сподели Илия Годев, който провокира интереса на участниците с темата „Как да привлечем туристи в Родопите?“. Той посочи и аргументира няколко направления: дейности и турове на открито, учене чрез правене, културни събития и инициативи, дейности за групи със специализирани интереси и дейности за привличане на семейни публики. В тази връзка местните власти, читалища, училища и представители на туристическия бранш могат да бъдат „партньори“, с идеи и предложения за наличния и скрит местен потенциал и местни дадености за територията на „МИГ Кирково – Златоград“. Участниците коментираха по темите :

Какво прави обекта различен от други такива в региона/страната?

Как обекта се свързва с територията?

Какво ще научи туриста при посещението?

Какво различно преживяване свързано с обекта предлагаме на посетителя?

С какви други обекти/събития можем да допълним преживяванията на туриста в рамките на деня/престоя му?

Елемент на семинарите бе и темата за туристическия маркетинг и как да се предлага продукт, който буди любопитство и интерес у клиентите, който информира и образова, който предизвиква желание да участва, който развива нови за клиента умения, който предизвиква сетивата му и го изненадва, който носи удовлетворение от преживяното и предизвиква желание за споделяне на емоцията. Създадоха се работни групи от 40 участника, които с интерес описваха, създаваха, презентираха обектите и символите на територията на МИГ.

fermeri

МИГ Кирково-Златоград осигури шест шатри със слоган "Магията на Родопите", които вече се ползват за туристически и фермерски изложения, както и при организиране на празници на населените места в двете общини. Шатрите могат да бъдат предоставяни безвъзмездно за конкретни нетърговски прояви на общини, читалища, сдружения или публични организации.

zlatograd

По проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ бяха организирани четири фестивала. Джебел бе първият домакин на Фестивала „Магията на Родопите“, на 05-06 август 2022г. Една седмица по-късно, МИГ „Ардино-Джебел“ проведе втория фестивал “Магията на Родопите”, като събитието беше част от “Дните на Ардино 2022” и Фестивала на чистите храни, които се провеждат през цялата седмица, на територията на града.

pazar

На 10 септември 2022 г, в Кирково премина третия фестивал под надслов “Магията на Родопите”. На събитието бяха представени продукти на местни производители (плодове, зеленчуци, домашно произведени сладкарски изделия, мед и млечни продукти), дегустация на традиционни за района храни и напитки, като беше организиран и конкурс с награди за “Най-вкусна лютеница” и “Най-оригинален плодов сладкиш”, всички дейности бяха съпроводени с богата музикална програма. За най-малките посетители на фестивала бе създаден кът, в който децата имаха възможност да развихрят въображението си и да създадат изкуство с помощта на семена, боб, леща и ориз. Бяха проведени и интервюта от представителите на МИГ Кирково-Златоград с част от производителите, в които те споделиха повече за отглеждането на различни земеделски култури и цялостното производство и дистрибуция на домашни продукти в нашия край.

Златоград бе домакин на последния фестивал „Магията на Родопите”, проведен на 24 септември 2022 г. Гостите от цялата страна имаха възможността да опитат традиционни, домашно приготвени родопски ястия, да се пренесат назад във времето и да се насладят на възстановката “Един пазарен ден отпреди 100 години”, организирана от Етнографски ареален комплекс. По калдъръмените улици можеха да се видят множество образи от едно време - занаятчиите, бозаджията, магьосника, чорбаджиите, строгият поручик с верните си войници, вестникарят, коконите, кметът и депутатът, които приканваха народа да гласува и още много различни персонажи. Изделия, изработени в местните занаятчийски работилници, както и домашно произведени продукти, бяха изложени за гостите на събитието. Разбира се, денят премина под съпровода на гайди, песни и хора на местни и гостуващи самодейни и професионални състави.

За осигуряване на публичност на проекта, от екипа на МИГ Кирково – Златоград бе разработена, отпечатана и разпространена информационна брошура с дейностите и очакваните резултати от проекта. Разпространени са 100 комплекта рекламни материали за популяризиране на проекта, който включва тениски и платнени торбички за продукти с логото на проекта, флаш-памети и химикали. Изготвена е в работен вариант съвместна Стратегия за стимулиране на популяризирането и развитието на туризма на териториите на МИГ, партньори по проекта, за стимулиране, популяризирането и развитието на туризма с конкретни мерки за подобряване на маркетинга на туристическия продукт;

Какво предстои? - Представяне на общите продукти по проекта: - Сборник с потенциалите за туризъм, Рекламен двуезичен филм, както и изготвяното от МИГ Ардино-Джебел мобилно приложение за туристически атракции от територията на четирите общини. Надяваме се и чрез тях „Магията на Родопите“ да бъде и „индустрия на преживяванията“.

selski

Настоящият материал е в рамките на проект BG06RDNP001-19.355-0007-„Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино - Джебел“ и МИГ „Кирково - Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ по ПРСР 2014-2020.

Вирни се горе