Туристическият бранш иска промени за инвестициите в сектора

Туристическият бранш иска промени за инвестициите в сектора

За целта беше подписан меморандум

Да се гарантира опазването на природата и културното наследство като приоритет за българския туризъм и да се спрат необосновани със социално-икономическа оценка инвестиционни намерения. Около тази позиция се обединиха днес представители на туристическия бранш и на природозащитни организации с подписания от тях меморандум.

Според всички тях документът е закъснял, но прилагането му оттук нататък ще увеличи конкурентоспособността на българския туризъм и ще повиши качеството на туристическите услуги.

Меморандумът ще бъде изпратен до заместник-министър Бранимир Ботев, отговарящ за туризма в Министерството на икономиката и енергетиката, до президента, служебния премиер и до следващото правителство.

Принципите, които организациите ще отстояват пред институциите, са за разграничаване на туристическата дейност от изграждането и ползването на недвижими имоти за туристически цели. Организициите се обявиха за устройствено планиране, гарантиращо зачитане на видовете собственост и установяващо ограничения на собствеността съобразно мерките по опазване на природата, биоразнообразието и културното наследство.

Предвижда се също и иницииране на промени в законите, регулиращи планирането на територията и строителството, за да се преустанови урбанизацията на туристически ресурси по Черноморието – плажовете в защитените територии, частта от зоните А и Б на Черноморското крайбрежие, попадащи в защитените зони от НАТУРА 2000.

Организациите, подписали меморандума, настояват планирането на планинските ски курорти да става при съобразяване на туристическите зони със статута на защита и управление на националните и природни паркове и защитените зони от НАТУРА 2000 и акцентиране върху възможностите за развитие на целогодишен туризъм.

Ще бъдат предложени също и законодателни промени, с които да се въвеждат законови критерии за опазване на недвижимите културни ценности. Предвижда се и въвеждане на регистър и специализирана кадастрална карта за туристическите обекти, включваща информация за собственост, граници и статут.

Стоян Лазаров от Българска туристическа камара, която е и инициатор на подписването на меморандума, го определи като опит да защитим културно-историческите ценности и да опазим природата на страната. Той уточни, че са неоснователни твърдения, че този документ ще ограничи инвестиционни намерения.

По думите на Лазаров всяко такова намерение би получило подкрепата на бранша при аналитично обосноваване на проектите. Следва те да са обществено полезни и да не са против усвояването на националния ресурс в частна полза, каза експертът. Той подчерта, че меморандумът няма да ограничава законосъобразния инвестиционен процес и изграждането на комплекси, ски зони и други в страната.

Заради необосновани инвестиционни намерения в последните години България е унищожила ключови пера от туризма си – семейният и къмпинговият туризъм, планинският, даде пример Димитър Попов от Асоциация на българските туроператори и туристически агенти.

Той подчерта, че е налице свръхкапацитет на легловата база по курортите, а в същото време имаме ниска средногодишна заетост и най-ниски приходи за нощувка. Причините за него са ясни – инвеститорските интереси, които ликвидираха семейния туризъм по големите курорти и го замениха с младежки туризъм със съмнителни резултати.

Вирни се горе