Цветка Такова, БСП в Борино: Демографската криза в България може да се преодолее при осигуряване на приличен жизнен стандарт

Цветка Такова, БСП в Борино: Демографската криза в България може да се преодолее при осигуряване на приличен жизнен стандарт

Дискусия по актуални проблеми и концепцията на БСП за тяхното решаване в рамките на стратегическия политически документ ВИЗИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ се осъществи по време на събрание на общинската организация на Борино на 13 декември 2018г. в с. Борино. В работата на събранието участие взеха народните представители: Дора Янкова, Кристина Сидорова, Веска Ненчева и областният председател на БСП: Рабие Кьосева.

Народните представители запознаха общинската партийна организация в Борино с основните аспекти от политическия документ и актуалната политическа обстановка в страната. Кристина Сидорова, депутат от Габрово, представи основните цели на Визия за България – повишаване доходите на българите, повече държавност и преодоляване различията в развитието на регионите в страната. Весела Ненчева, депутат от Пловдив област допълни, че политическият документ на БСП е в етап на развитие, може да се допълва и очаква препоръките на членовете, симпатизантите и гражданите за своето надграждане. В своето изказване тя наблегна на демографската криза и проблемите в сферата на образованието. Дора Янкова обобщи,че Визията е поглед напред и дава алтернатива на апатията и отчаянието у българските граждани в резултат на несправедливия преход и 9 годишното управление на ГЕРБ.

Янкова представи основните направления, в които БСП иска да промени системата и настоящото статукво: справедливо разпределение на публичните финанси, промени в данъчното облагане – намаляване на ДДС за лекарствата и хляба, промени в подоходното облагане, актуализация на пенсиите, каквато не е правена от 2008г., повече държава в икономиката, приоритет на образованието, здравеопазването и социалната сфера.

Председателят на БСП в Борино, Цветка Такова постави множество въпроси като нуждата от силно държавно управление, от субсидиране на междуселищния транспорт, законодателна инициатива за т.н. „бели полета” в земеделието, нуждата от механизми за наличие на бърза, спешна помощ на границата и малките общини. Тя настоя в приоритетните програми да бъде включена и Родопа планина, като подчерта необходимостта от реализиране на целенасочена инвестиционна програма за Родопите, Странджа-Сакар и северните райони. Тя постави тезата за връзка – култура, религия и народ. В този контекст необходимостта от специална политика в т.н. смесени райони.

По отношение на мерките за преодоляване на демографската криза тя заяви, че е нужна нова политика по отношение на доходите на хората, местните данъци и такси за осигуряване на приличен жизнен стандарт.

Вирни се горе