ЦИК с решения, касаещи кандидатите за предстоящия вот, вижте какви са те

ЦИК с решения, касаещи кандидатите за предстоящия вот, вижте какви са те

За издигане на независим кандидат за общински съветник, кмет на община, на район или на кметство се образува инициативен комитет в състав от трима до седем избиратели с постоянен адрес или адрес на пребиваване за граждани на друга държава–членка на Европейския съюз в населено място на територията на изборния район шест месеца преди датата на произвеждане на изборите, тоест 28-и април 2023-а година, предаде БГНЕС.

Това реши Централната избирателна комисия относно регистрацията на инициативните комитети за участие в местните избори на 29-и октомври. ЦИК прие и решение относно регистрацията на кандидатите за предстоящия вот.

Инициативните комитети се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия. Не по-късно от 40 дни преди деня на вота или 18-и септември, комитетът представя в ОИК заявление за регистрация. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден, тоест 26-и септември.

Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен едномандатен и многомандатен изборен район. Кандидат за кмет от партия или коалиция може да бъде и кандидат за общински съветник само от същата партия или коалиция. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от листата за съветници.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, формацията може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден или 28-и септември. Листата не се преподрежда, когато кандидат се откаже след тази дата. В този случай мястото на отказалия се остава незаето.

От деня на регистрацията до обявяване на резултатите от изборите регистрираните кандидати не може да бъдат задържани или привличани като обвиняеми, освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на Централната избирателна комисия въз основа на мотивирано искане от главния прокурор.

Действащ кмет или временно изпълняващ длъжността кмет, който е кандидат за кмет на община, район или кметство или за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск от деня, следващ деня на решението за регистрация, до обявяване на резултатите от изборите.

Вирни се горе