ЦИК и „Информационно обслужване“ АД не предоставят хеш код за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете

ЦИК и „Информационно обслужване“ АД  не предоставят  хеш код  за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете

ЦИК и „Информационно обслужване“ АД не предоставят хеш код за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете

Позиция на „Възраждане“ относно нуждата да се гарантира честността на вота

Министерството на електронното управление предостави възможност за преглед на изходния код на машините за гласуване. Не се предостави обаче за преглед изходния код, който обработва данните и разпределя гласовете, подготвян от „Информационно обслужване“ АД.

Представители на Централната избирателна комисия (ЦИК) публично коментираха, че ще се осигури прозрачност и контрол на изборния процес. Това се случи само за дейностите, свързани с машините за гласуване.

Нека припомним, че в чл. 213а от Изборния кодекс пише достъп до изходния код, т.е. целият такъв.

От Информационно обслужване явно отказват да го предоставят хеш код за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете

Дни преди вота, според публични източници „Информационно обслужване“ АД все още нямат обявен договор с ЦИК за обработване на данните. Нещо повече - последните години всички проверяват машините, софтуера на машините, но никой не се интересува където, с какъв софтуер и как се отчитат резултатите.

Преговорите между ЦИК и „Информационно обслужване“ АД очевидно боксуват поради пълния отказ на изпълнителния директор Ивайло Филипов да допусне каквито и да е мерки за реален контрол и преглед на работата на дружеството.

Ние от „Възраждане“ задаваме въпросите си към изпълнителния директор на „Информационно обслужване“ АД - Ивайло Филипов, той ли е гаранта за честността на вота при положение, че той и екип от трима, четирима човека правят изборите от 2003 г.

„Възраждане“ основателно подозира, че се правят опити да се избегне контрола на вота и отговорността по него. Без смисъл е проверяването на машините, ако не се интересуваме - как , кой и къде изчислява резултатите от работата им. Защо няма единен хеш код и за софтуера, който обработва данните от машините и разпределя гласовете? Как може да сме сигурни, че вътре не се залагат гласове и така някоя определена партия получава гласове, които реално не са нейни, и по този начин се наливат няколко мандата в "правилната" посока.

Няма никаква информация за контрола и прозрачността по отношение на броенето на гласовете и изчисленията, осъществявани от „Информационно обслужване“ АД. Тук е мястото да се добави, че тази част от изборния процес никога не е проверявана и контролирана досега, но затова пък независимо дали е вот с машини или бюлетини, „Информационно обслужване“ АД използва същия софтуер и модел на работа. Защо ЦИК не иска или не може да контролира и наблюдава работата му?

Зададените въпроси остават без отговор и са удостоени с пълно мълчание, което провокира „Възраждане“ да постави въпроса пред ЦИК и „Информационно обслужване“ АД.

Според закона:

(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) В процеса на удостоверяването по ал. 2 може да участват и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели за съответния вид избор, и на Българската академия на науките, като на лицата се предоставя достъп до устройствата, документацията и изходния код по ред, определен от Централната избирателна комисия.

Възраждане е с номер 14 в бюлетината!

Възраждане за България!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация!

Вирни се горе