Центъра за настаняване от семеен тип за деца в с.Павелско празнува 15-годишнина

Центъра за настаняване от семеен тип  за деца в с.Павелско празнува 15-годишнина

15-годишнина ще чества днес Центъра за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 14 години без увреждания в село Павелско, община #Чепеларе. По този повод от 13.30 часа ще се проведе тържество по повод годишнината на центъра.

Центърът за настаняване е вид социална услуга от резидентен тип. Предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

Открит е през месец ноември 2007 година. Капацитетът на центъра е 10 деца, като към настоящият момент в него са настанени 8, на възраст от 1-ви до 7-ми клас . За тях се грижат 7 човека – директор, домакин, счетоводител и 4-ма социални сътрудници.

Настаняването става със Заповед или Направление от директора на Дирекция „Социално подпомагане" в страната или от областта. Наличната база е пригодена за деца без увреждане.

За годините на съществуване на центъра през него са преминали над 50 деца. Разполага с пет стаи с по три легла, компютърна зала, столова, занималня с кът за учене на уроци, плазмен телевизор, медицински кабинет, хоби център за занимания по интереси и други.

Центърът е първия в област Смолян и един от първите в България. Изграден е изцяло с общински средства. В центъра функционират среда и отношения, близки до семейната среда, при която децата получават необходимите им индивидуални грижи и подкрепа за личното съзряване, усвояват самостоятелни умения, необходими за реализацията на мледежите в живота.

Основната цел на Центъра за настаняване от семеен тип е осигуряване качество на живот, което гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда чрез осигуряване на индивидуална грижа и подкрепа.

, .

Вирни се горе