Цената на водата ще се изчислява по нова схема

Цената на водата ще се изчислява по нова схема

Цената на водата в България ще се изчислява по нов начин. Това става ясно от нов закон за ВиК, представен за обществено обсъждане, съобщават Нова телевизия.

Цената вече ще се основава на минималните разходи за ползване на системите и използваното количество вода, доведена до имота.

Новият закон регламентира и ролята на "Български ВиК холдинг" ЕАД, като проектът е съобразен с изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост.

От регионалното министерство посочват, че целта е осигуряването на по-ефективна правна рамка от правила, в която са включени собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи. Описани са предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги.

Планира се да има структура, която да регулира ВиК услугите, като тя ще се отчита пред Народното събрание.

С проекта териториите на ВиК отрасъла ще съвпаднат с административните области. Целта е - една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор. За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а дейностите и услугите ще се осигуряват чрез възлагането им на ВиК оператор.

Правото на собственост върху ВиК активите е уредено, като изрично са посочени обектите на публичната и частната държавна собственост, публичната и частната общинска собственост и частната собственост на физически и юридически лица.

Има предложения за разрешаване на проблемите, свързани с изграждането на улични водопроводни и канализационни мрежи за водоснабдяването на промишлени, курортни и вилни зони на населените места, както и в границите на селищни образувания.

Вирни се горе