Трудова борса за работодатели и търсещи работа лица организира Бюрото по труда в Смолян

Трудова борса за работодатели и търсещи работа лица организира Бюрото по труда в Смолян

Дирекция „Бюро по труда”-Смолян, организира Трудова борса, която ще се проведе във Военен клуб Смолян на 25.10.2023г. от 10: 30 часа.

На организираното мероприятие, предлагащите и търсещите работа ще имат възможност за осъществяване на пряк контакт и обменяне на информация за предлаганите и търсени работни места и изискванията им за заемане – професионални квалификации и умения, съобщават от Бюрото по труда.

Целта на срещата е успешната реализация на търсещите работа лица на пазара на труда и удовлетворяване потребностите на бизнеса от региона.

Работодатели могат да заявят своето участие в организираното мероприятие до 23.10.2023г. на тел. 0301/6 20 36 ; 0879007915

Вирни се горе