ТРИМА РОДОПЧАНИ СЪС „ЗЛАТЕН ВЕК” ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

ТРИМА РОДОПЧАНИ СЪС „ЗЛАТЕН ВЕК” ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Във връзка с големия празник на националния дух – Деня на народните будители, в зала „Средец” на Министерството на културата бяха наградени със „Златен век” културни дейци и творци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на българската култура и по повод 1 ноември.

Сред отличените творци, научни работници, учители и читалищни дейци имаше и трима родопчани, закичени с високото отличие: Стоянка Тенова като най-дългогодишен директор на музикалното училище в с. Широка лъка, Светозар Казанджиев за постижения в областта на изящната словесност и Захаринка Куцева, за дългогодишна иновативна работа по български език и литература в Професионалната гимназия за приложни изкуства в Смолян.

В приветствието на министър проф. Велислав Минеков към участниците в официалната церемония беше казано: „Да посрещаме уверено предизвикателствата на времето, да имаме самочувствието на знаещи и можещи, да събудим у младите хора интерес към дейците на миналото ни, за да черпят от тях вдъхновение към дейност и творчество – това е заветът на будителите, това е нашата обща мисия!“

Честито на наградените!

КЛУБ ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА – СМОЛЯН

Вирни се горе