ТРИГРАД СЕ ВДИГА НА ПРОТЕСТ

ТРИГРАД СЕ ВДИГА НА ПРОТЕСТ

ЗАТВАРЯМЕ ПЪТЯ КРИЧИМ-ДЕВИН /при разклона за Девин/ НА 12.02.2022Г. ОТ 11.00Ч

На 05.02.2022г. новоучреденото местно Сдружение „Бъдеще за Триград“, в което членуват предимно млади и дейни жители на Родопското село, проведе извънредно общо събрание на членовете си с основна точка в Дневния ред:

„Организиране на протестни мероприятия във връзка с прекомерното забавяне старта на спешния и неотложен ремонт на разрушените участъци от пътя за Триград, както и липсата на конкретен отговор с разрешаване на исканията на жителите на четирите откъснати от света села за цялостен ремонт на рисковия пътен участък с.Тешел-с.Кестен“.

След бедствието от 12.12.2021г.,когато река Триградска преля и разруши множество сгради и пътната инфраструктура до с.Триград и съседните села, като остави над 600 български граждани откъснати от света, все още няма старт на спешния и неотложен ремонт, какъвто по закон следваше да стартира незабавно, с отпускане на държавни средства и с директно възлагане на строителството-без бавни и тромави административни и тръжни процедури.

След като от Мнистерски съвет посочиха, че ще третира случая като спешен и неотложен, какъвто е и че ще отпусне незабавно средства с очакван старт на ремонта в първите работни дни на януари т.г.и с кратък срок за изпълнение, впоследствие се отметна и реши да задължи община Девин да стартира бавна и тромава процедура по обществена поръчка за изпълнение на ремонта, с което на практика отложи началото на този ремонт с поне два месеца. Това беше най-грешното решение по случая с бедствието в Триград и оттам тръгна цялото недоволство на местните жители.

От своя страна от Община Девин стартираха обществената поръчка, като имаха известно забавяне в проектирането. Упрекът ни към Общината е , че не изпълниха обещанието си ремонтът да стартира най-късно до края на м.януари т.г. и да приключи до края на март т.г. , с което жителите на Триград да изгубят само зимния туристически сезон, който по принцип е по-слаб. Ситуацията към момента е такава, че все още няма избран изпълнител, не е изтекъл 14-дневния срок за обжалване на процедурата по избор на изпълнител , както и едномесечния срок за размяна на книжа преди сключване на договора, което ще рече, че старт на ремонта преди м.март е немислим. Срокът за изпълнение пък е 75 дни и то при добри метеорологични условия, което автоматично води до загуба и на пролетния сезон за туризма в Триград и до фалит на местния бизнес. С тези темпове на тромавите процедури, вероятността селото да възвърне нормалния си ритъм на живот и туризъм, е едва към м.юни т.г. Да не говорим, че и ремонта на обещаният обходен /алтернативен/ маршрут се оказа също едно празно обещание. По този въпрос не се прави абсолютно нищо с оправданието, че са лоши метеорологичните условия, въпреки че м.януари беше благоприятен.

Да не говорим, че финансиране за ремонта още няма. Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, вече шеста седмица отлага заседанието, на което следва да се разгледа въпроса за отпускане на средствата за ремонта.

Относно подписката за „Спасяване на Триград“, чрез изграждане на изцяло нова пътна инфраструктура в рисковия и животозастрашаващ участък от пътя Тешел-Кестен, отговорът на държавните институции е „ПАРИ НЯМА“!

Протестиращите настояват за:

1.Незабавно започване на спешния и неотложен ремонт на разрушените участъци от пътя за Триград, както и завършване на ремонта до края на м.март 2022г.

2.Незабавно отпускане на средства за ремонт от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

3.Незабавен старт на ремонта на обходния маршрут за Триград.

4.Желаем да получим конкретни отговори по исканията ни към подписката за „Спасяване на Триград“, чрез изграждане на изцяло нова пътна инфраструктура в рисковия и животозастрашаващ участък от пътя Тешел-Кестен, както и ясни отговори – Ще бъде ли направен ремонта, ако да кога и в какви срокове?

Сдружение „Бъдеще за Триград“

През седмицата от пресцентъра на Община Девин съобщиха, че общината прави всичко необходимо за възстановяване на пътя до Триград, чака се финансиране от Министерски съвет.

Ето и целия текст.

Ръководството на Община Девин прави всичко необходимо за бързото възстановяване на пътя до селата Триград, Водни пад, Жребево и Кестен, който бе сериозно компрометиран при проливните валежи в средата на декември м.г. Всичко, което е в правомощията и задълженията на Общинската администрация е изпълнено и в момента се изчаква свикване на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, която да отпусне средства за възстановяване на щетите. Имахме уверението, че такова заседание ще се проведе още в началото на януари т.г., но до настоящият момент такова не е свикано. Силно се надяваме, че в най-скоро време, комисията ще заседава и ще има отпуснати средства.

От първият час на проблема в поречието на река Триградска, Общината е съпричастна и прави всичко по силите си за разрешаване на проблема и подпомагане на пострадалите домакинства. Проведени са многократни срещи с жителите на населените места и подробно са запознати с предприетите действия от наша страна. Почти ежедневно се извършва комуникация по проблемите с отговорните държавни органи, които на този етап ни уверяват, че държавата ще помогне за разрешаване на проблема.

Ще си позволим с кратка хронология да припомним събитията и съответно предприетите действия от страна на Община Девин.

На 11.12.2021г., около 19:30 часа в община Девин е получен телефонен сигнал от жителка на село Триград, която живее в къща непосредствено до реката с молба за помощ, тъй като нивото на реката се е повишило и има опасност къщата й да бъде наводнена. Веднага общинското ръководство изпраща техника, багер и камиони и се започва изграждане на дига от насип с цел превенция на къщите в този участък от реката. Около 24:00 часа, дейностите по изграждане на дигата приключиха. Дигата предпази частично къщата, но след продължаващото покачване на водата на 12.12.2021г. същата беше изнесена. През вечерта се получиха множество сигнали за наводнени къщи и селскостопански постройки покрай реката. Сутринта на 12.12.2021г. около 05:00 часа служители от Община Девин се опитаха да стигнат до село Триград за да установят, какво е реалното състояние в селото и какви са нанесените щети. Служителите не можаха да достигнат до с.Триград, поради образувани две големи пропадания по общинския път Тешел – Кестен в участъка на около 1 300 м. преди „Османов вир“ и в близост до него. Нямаше и телефонна връзка с жителите на село Триград, тъй като електрозахранването беше преустановено заради авария.

За овладяване на бедствената ситуация и с цел провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и ликвидиране на последствията от валежа, кметът на община Девин Здравко Иванов със своя заповед обяви частично бедствено положение, което бе в сила от 06:00 часа на 12.12.2021г. на територията на община Девин в района на гр.Девин, село Триград, община Девин и по поречието на река Триградска от с.Тешел до село Триград, община Девин. Веднага след обявяване на частичното бедственото положение ръководството на Община Девин предприе следните спешни действия:

  1. Със Заповед се сформира комисия, която да извърши оглед на част от републиканската и общинската пътна мрежа в района на бедствието в гр.Девин, вкл. кв.Настан, по поречието на р.Въча и р.Триградска – до с.Кестен. Да опише фактическата обстановка и представи доклад, включващ приблизителни стойности, необходими за възстановяване на нанесените щети по инфраструктурата в срок до 12,00 часа на 13.12.2021г.

  2. С поредната заповед на градоначалника Здравко Иванов се сформира комисия, която да извърши посещение на място по домовете на засегнатите от проливните дъждове жители на община Девин, която да представи доклад до 12,00 часа 13.12.2021г.

  3. Кметът на община Девин нареди и да се извършат спасителни и неотложни аварийни работи (СНАР) във връзка с бедствието, както следва:

  4. По общински път с.Тешел – с.Триград, общ.Девин от 0,000-6 + 200 км. – Заскаляване на пропаднал участък от 100м., с цел възстановяване на пътната проходимост към с.Триград, с.Водни пад, с.Жребево и с.Кестен. Заскаляването се извърши в срок от една седмица от възлагането.

  5. В гр.Девин, кв.Настан, ул.Георги Димитров, на изхода за гр.Девин, при рибно стопанство – Заскаляване на пропаднал участък от 40 м.

  6. В с. Триград и по пътя към Водни пад, с.Жребево и с.Кестен, община Девин – Разчистване на наноси, отпушване на водостоци, възстановяване на общинска пътна мрежа, направа на диги и други дейности.

  7. На 12.12.2021г. в ранния следобед поради липса на комуникация и информация за състоянието в с.Триград, кметът на община Девин заедно със заместник кмета и доброволци от с.Гьоврен, включително кмета на с.Гьоврен използвайки високопроходими автомобили достигна до с.Триград, с.Жребево и с.Кестен по обходен горски път доставяйки хляб и вода на нуждаещите се. Проведоха се разговори с жителите на селата за получаване на обективна представа за състоянието след проливните дъждове.

Комисията, която трябваше да опише фактическата обстановка и представи доклад, включващ приблизителни стойности, необходими за възстановяване на нанесените щети по инфраструктурата изготви и представи идейни предложения за възстановяване на засегнатите участъци на 13.12.2021г, като ги остойности по окрупнени показатели. Комисията установи, че най-засегнати са два участъка от пътя Тешел – Триград, които следва неотложно да бъдат възстановени. За тях бяха изготвени идейни предложения.

След изготвяне на идейните предложения и получаване на първоначална представа за необходимите средства за възстановяване на компрометираните участъци община Девин изпрати писма с искане за осигуряване на целеви средства за възстановяване на разрушената инфраструктура след проливните дъждове до следните институции в периода от 14.12. до 20.12. 2021г. до: г-н Румен Радев – Президент на Република България, г-н Кирил Петков – Министър-председател на Република България, г-н Гроздан Караджов – Министър на Регионалното развитие и благоустройство, г-н Асен Василев – Министър на Финансите и г-н Бойко Рашков – Председател на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

В резултат на писмата и кореспонденцията между Община Девин и институциите на 20.12.2021г. на оглед на терен дойдоха представители на Министерски съвет и на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, които констатираха извършените неотложно възстановителни дейности към момента. Ръководството на Община Девин настояваше пред тях за незабавно осигуряване на средства за финансиране за двата най-компрометирани участъка от пътя Тешел – Триград, изхождайки от това, че четири села остават без достъп. Представителите се запознаха със ситуацията на терен и дадоха насоки за реда, по който следва да бъде извършено трайното възстановяване на нанесените щети, а именно изготвяне на проекти и представянето им пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, която да одобри внесените предложения и вземе решение за тяхното финансиране.

Във връзка с нанесените щети община Девин възложи изготвянето на геоложки доклад, който послужи за изработване на проектите за възстановяване на двата най-компрометирани участъци на пътя Тешел – Триград.

Първо бяха изготвени проектите за тези два участъка и същите бяха внесени в комисията на 05.01.2022г.Поетапно в комисията бяха входирани проекти и за други участъци, които се нуждаят от трайно възстановяване, последният от които е внесен на 02.02.2022г.

Изработването на проекти за трайно възстановяване на щетите нанесени от бедствието продължава и поетапно ще бъдат входирани в комисията. Към настоящия момент в комисията са входирани 5/пет/ проекта на обща стойност 3 480 919,96 лева, два от които за гр.Девин и три за с.Триград.

С оглед неотложността за осигуряване на транспортната свързаност на 4-те населени места и с цел скъсяване на сроковете община Девин обяви обществена поръчка без осигурено финансиране за двата компрометирани участъка на 14.01.2022г.

Към настоящия момент тече обществената поръчка и не е осигурено финансиране. Същевременно, със съдействието на Южно централно горско предприятие – Смолян е предприето и подготовка на алтернативно трасе, което да послужи за обходен път, при стартиране на ремонтните дейности. Надяваме се до началото на активният летен сезон, с помощта на държавата проблемът да бъде трайно разрешен.

Община Девин

Вирни се горе