Три пожара горяха вчера

Три пожара горяха вчера

На 02.08.2021 г., в 14.54 ч. на тел. 112 е получен сигнал за пожар в иглолистна гора в района на с. Късак, м. „Големи дялове“, общ. Доспат. Земите са частна собственост. Причина за пожара е природно явление – паднала мълния. Унищожена е 2 дка иглолистна гора. В гасенето на огъня освен екипа на РСПБЗН – Доспат са оказали помощ 10 граждани от община Доспат и 6 –ма горски служители. В резултат на усилията им е спасена 121 дка иглолистна гора.

На 02.08.2021 г., в 15.13 ч. е получен сигнал за горящи сухи треви и храсти с площ 20кв.м. в района на с. Страшимир, общ. Златоград. Имота е частна собственост. Предполагаема причина за пожара е късо съединение на далекопровод. Произшествието е посетено и ликвидирано от екип на РСПБЗН-Златоград, като са спасени 3 сгради намиращи се в непосредствена близост и 5 дка смесена гора.

На 02.08.2021 г., в 14.53 ч. е получен сигнал за пожар в сухи треви на площ около 4 дка. в района на с. Цирка, общ. Мадан в силно пресечена скалиста местност, собственост на ДГС-Златоград; ГСУ-Цирка. Предполагаема причина за пожара е късо съединение от далекопровод. Произшествието е посетено и ликвидирано от екип на РСПБЗН – Мадан, като помощ са оказали и 5-ма служители на ГСУ-Мадан. Спасена е 50 дка иглолистна и 4 дка широколистна гора.

Вирни се горе